Muška zemi oblétá
      od podzimu do léta.
      Nestará se o značky,
      potkává jen obláčky