Ředitelka ... Mgr. Jitka Matějovicová

       Adresa ... 55. mateřská škola, Mandlova 6,
       301 00 Plzeň

       Pevná linka ... 377376862

       Mobil - ředitelka ... 602174556

       E-mail ... MatejovicovaJi@ms55.plzen-edu.cz
Úplata za předškolní vzdělávání pro tento školní rok 2017/2018 je 410,-Kč
na účet mateřské školy – 58135311/0100

Trvalý příkaz je třeba dát na září 2017 – červen 2018.


Výše zálohy na stravné – 800,- Kč, nutno zaplatit při nástupu do mateřské školy
převodem na účet školní jídelny 8939311/0100.


Jak to u nás chodí :

Provoz naší mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin


Bez koho se ještě neobejdeme :

Pedagogičtí     pracovníci :

Ředitelka školy :          Mgr. Jitka Matějovicová

Zástupkyně ředitelky :          Bc. Jana Wolmutová


Učitelé :

Anděla Andělová,   Marcela Kvapilová,   Renata Kryčová,   Barbora Vinšová,

Dis. Tereza Prokopcová,     Mgr. Eva Rybárová,     Mgr. Ondřej Koželuh,

Jaroslava Průchová,     Andrea Hajžmanová,     Martina Pechmannová,

Zuzana Žežulková   –   asistent pedagoga,

Stanislava Polívková   –   asistent pedagogaProvozní     zaměstnanci :

Vedoucí jídelny :      Marie   Vinická

Kuchařky :     Jitka Balvínová,   Helena Suková,   Jana Houdová,  

Školnice :     Marie   Kociánová

Uklízečky :    Alena Kubišová,   Jana Veselá,  Kde nás najdete :

Naši mateřskou školu najdete asi 50 m od konečné trolejbusu č. 16. Je šestitřídní se 155 dětmi. Areál se čtyřmi budovami obklopuje velká a pěkná zahrada.